Kirkkohistoria, Opintoverkko - Uskonnon verkot - Opin kehitys, kiistat ja kirkon jakautuminen


Opin kehitys, kiistat ja kirkon jakautuminen - powerpoint


Katolinen munkki luostarissa Puolassa. Mitä tarkoittaa sana kirkkokunta? Mitä kirkkokuntia on? Miksi kristinusko on hajaantunut eri kirkkokuntiin? Mitkä ovat kristillisen opin ydinkohdat? Mitkä opinkohdat ovat yhteisiä kaikille kirkkokunnille?


Tehtävät:
1) Millaisia olivat ensimmäisen vuosisatojen harhaopit? Mitä niissä väitettiin?
2) Laadi kirjan, nettisivujen ja linkkien avulla aikajana neljältä ensimmäiseltä vuosisadalta, sijoita aikajanalle kaksi kunkin vuosisadan merkittävintä kirkkohistorian asiaa (henkilö, tapahtuma, ajatussuuntaus...)
3) Laadi kirjan, nettisivujen ja linkkien avulla mind map (käsitekaavio) neljän ensimmäisen vuosisadan kirkkohistorian tapahtumista.
4) Miten kristillisen kirkon oppi kehittyi ensimmäisten vuosisadan aikana? Millaisia harhaoppeja esiintyi?


Kirkkohistorian aikajana

Tarkastele kirkkohistorian aikajanaa opin kehityksen kannalta


Tietotesti kappale Opin kehitys, kiistat ja kirkon jakautuminen

KYSYMYS 1: Kristinuskon opin keskeiset kohdat määriteltiin konsiileissa eli kirkolliskokouksissa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 2: Kristinuskon piirissä ei ollut opillisia kiistoja.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 3: Apostolien kokous pidettiin Jerusalemissa vuonna 48 eKr.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 4: Gnostilaisuus on kreikkalainen musiikkityyli.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 5: Dualismi on maantieteellinen käsitys kahdesta mantereesta.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 6: Apologia tarkoittaa kristinuskon puolustamista.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 7: Uskontunnustus voidaan tiivistää lyhyimmillään: Jeesus Kristus on Herra.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 8: Kirkkoisä Athanasios taisteli harhaoppeja vastaan.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 9: Kirkkoisällä tarkoitetaan seurakunnan paimenta eli pappia.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 10: Geologia tarkoittaa oppia Jumalalasta.

Kyllä

Ei


© Kkohist.opintonet
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com