Kirkkohistoria, Opintoverkko - Uskonnon verkot - Pietismi ja valistus


Pietismi ja valistus - powerpoint


Kyltti 1600-luvun noitavainoista Tanskan Ribessä. Mitkä asiat olivat keskeisiä 1600-1800-lukujen kirkkohistoriassa? Mitä olivat pietismi ja valistus? Ketkä olivat niiden edustajia? Millaisia ajatuksia niihin liittyy kirkon ja kristillisen uskon kannalta? Liittyvätkö noitavainot kumpaankaan niistä? Esiintyykö pietismiä ja valistusta nykyään?Tutkimustehtävät:

Työskentelykirja s 97, sivut 96-97, käsikirja s 112-117, Uskonnon käsikirja s. 186-193

A) Miten ja missä lähetystyötä tehtiin 1500-1800 -luvuilla?
B) Mitä Voltaire ja muut valistusfilosofit ajattelivat kristinuskosta?
C) Miten Pelastusarmeija, Punainen Risti ja NMKY- sekä NNKY-liike ovat saaneet alkunsa?
D) Perehdy suomalaisen lähetystyöntekijän Martti Rautasen elämänvaiheisiin.Oppimisaihiotehtävä


1. Laadi kirjan, nettisivujen ja linkkien avulla aikajana vuosisadoilta 400-1000, sijoita aikajanalle kaksi kunkin vuosisadan merkittävintä kirkkohistorian asiaa (henkilö, tapahtuma, ajatussuuntaus...)
2. Laadi kirjan, nettisivujen ja linkkien avulla mind map (käsitekaavio) vuosisatojen 1600-1800 kirkkohistorian tapahtumista.
3. Testaa tietosi monivalintatehtävillä (linkit alla)
OpintoNet ja RaamattuNet-sivuilla on useita aineisto- ja monivalintatehtäviä.
4. Vastaa käsikirjan ja alla olevien linkkien perusteella seuraaviin kysymyksiin:
1) Miten länsi on vaikuttanut Venäjään ja ortodoksiseen kirkkoon v 1000 – 2000?
2) Miten katolinen kirkko uudistui Trenton kirkolliskokouksen päätösten perusteella?
3) Valistus ja pietismi pyrkivät samaan aikaan muuttamaan kirkkoa. Kuvaile liikkeiden perustajat, tyypilliset piirteet sekä liikkeiden yhtäläisyydet ja erot? Onko luonnollinen uskonto kristinuskon mukaista?
4) Miten tieteen kehitys 1700-1800-luvulla muutti kristillisiä kirkkoja, vai muuttiko?
5) Mikä oli kirkkojen reaktio teollistumisen ajan herättämää työväestön uskonnonkritiikkiä kohtaan?


Uskonsodista uudelle ajalle powerpoint-dia

Kirkkohistorian aikajana

RaamattuNet-sivusto, laatinut Timo Muola. Sisältää kokonaiskatsauksen kirkkohistoriaan kaavion muodossa ja linkkejä.

Noituus ja noitavainot Euroopassa ja Suomessa

Sivut perustuvat varatuomari Timo Kervisen ja fil. tri, dosentti Marko Nenosen tutkimuksiin.

Luterilainen puhdasoppisuus 1600-luvulla

RaamattuNet-sivusto, laatinut Timo Muola.

Tietotesti ns. puhdasoppisuuden ajasta

RaamattuNet-sivusto, laatinut Timo Muola.

Pietismi

RaamattuNet-sivusto, laatinut Timo Muola.

Pietisti August Hermann Francke

RaamattuNet-sivusto, laatinut Timo Muola.

Tietotesti pietismistä

RaamattuNet-sivusto, laatinut Timo Muola.

Tieteen kehittyminen ja kirkot

RaamattuNet-sivusto, laatinut Timo Muola.

Teollistuminen ja kirkot

RaamattuNet-sivusto, laatinut Timo Muola

Tietotesti katolinen kirkko 1800- ja 1900-luvulla

RaamattuNet-sivusto, laatinut Timo Muola


KYSYMYS 1: Ranska kielsi 1700-luvulla uskonnon näkymisen yhteiskunnassa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 2: Pietismi korostaa koko yhteisön, kuten kaupungin, yhteistä uskoa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 3: Uudet luonnontieteelliset tutkimustulokset kärjistivät kirkon ja luonnontieteiden suhdetta.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 4: Spener ja Zinzendorf olivat kuuluisia uskonpuhdistajia.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 5: Martti Ahtisaari on suomalaisen lähetystyön uranuurtajia.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 6: Valistuksen aikaan valtasi alaa käsitys, jonka mukaan Raamattu liittyy uskonelämään eikä ole luonnontieteiden perusteos.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 7: Marx oli kuuluisa yhteiskuntatieteilijä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 8: Teollinen kulttuuri haastoi kirkon ottamaan uutta roolia 1800-luvulla.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 9: Katolinen kirkko kielsi tähän aikaan kaiken tieteen harjoittamisen.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 10: Darwin keskeinen tieteellinen työ koski raamatuntutkimusta.

Kyllä

Ei


© Kkohist.opintonet
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com